Komunikat o przenisieniu ogłoszeń

Skarb Państwa nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść zamieszczonych ogłoszeń. Zamieszczenie na stronie Ministerstwa Skarbu Państwa ogłoszeń podmiotów nie stanowi jakiejkolwiek rekomendacji ani gwarancji ewentualnej transakcji i nie może stanowić podstawy decyzji w tym zakresie. Jakakolwiek ewentualna oferta zawarta w treści zamieszczonego ogłoszenia zawiera wyłącznie zobowiązanie konkretnego podmiotu, do którego należy kierować wszelkie roszczenia z tego tytułu.

Podmiot, od którego pochodzi ogłoszenie, ponosi pełną odpowiedzialność za jego treść. Ewentualne pytania odnośnie informacji zawartych w treści ogłoszenia należy zgłaszać bezpośrednio do tego podmiotu pod wskazanymi w ogłoszeniu danymi kontaktowymi.

Najnowsze ogłoszenia

Sprzedaż aktywów trwałych

Sprzedaż innych aktywów

do góry